Splošni pogoji uporabe darilnih bonov

MOŽNOSTI UPORABE DARILNEGA BONA

Ta darilni bon v njegovi vrednosti lahko uporabite na dva načina:

 1. Plačilo blaga in storitev navedenih na prvi strani tega bona do datuma veljavnosti
 2. Nakupu blaga in storitev v prodajalnah Hiša daril

K točki 1: Storitev iz alineje 1 lahko koristite samo s predložitvijo originalnega darilnega bona v roku veljavnosti, ki je odtisnjen na darilnem bonu. Storitev ne vključuje prevoza do ponudnika storitve na darilnem bonu. V primeru, da je vrednost storitev in blaga večja od vrednosti darilnega bona, doplača razliko ponudniku storitev. V primeru, da pa je nakup manjši od vrednosti darilnega bona, ponudnik storitev stranki ne vrača denarja. Stranka lahko v dogovoru z izvajalcem darilni bon koristi za katerokoli drugo storitev v protivrednosti po ceniku izvajalca. V primeru, da je darilni bon ukraden, izgubljen ali uničen, njegov uporabnik ni upravičen do povračila ali kompenzacije v kakršni koli obliki. Pri izvedbi storitve so veljavni le specifični pogoji ponudnika storitve. Izvedbo storitev urejajo pravila, ki veljajo za področje izbranega ponudnika in njegovi lastni splošni pogoji. Predvsem to velja za odpovedi ali spremembo rezervacije. Prejemnik darilnega bona mora sam pri ponudniku preveriti ali obstajajo morebitne omejitve za izvedbo posamezne storitve. V primeru, da ponudnik zavrne izvajanje storitev na podlagi zgoraj navedenih razlogov ali zaradi neupoštevanja pravil oziroma pogodbenih obveznosti, to ni diskriminacija. Prav tako za to ne nosi odgovornosti Hiša daril. Hiša daril v nobenem primeru ni odgovorna za popolno ali delno prenehanje poslovanja ponudnika darilnega bona, prav tako ne za popolno ali delno neizvajanje storitev ali spremembo storitev ponudnika po izdaji darilnega bona. Vso odgovornost za tovrstne primere nosi ponudnik storitve. Z nakupom darilnega bona se kupec strinja s splošnimi pogoji uporabe.

Hiša daril ni lastnik (izvajalec) storitev ali blaga iz točke 1, zato tudi ni odgovorna za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve ali blaga, kakor tudi ne za drugo škodo, nesreče, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev ali blaga. Prav tako ne odgovarja za morebitne pritožbe ali posledice, ki bi lahko nastale, ko uporabnik koristi kupljen darilni bon za blago ali storitev pri ponudniku storitev. Za izvedbo storitev in s tem povezanimi morebitnimi pritožbami je v celoti odgovoren ponudnik storitve, ki je tudi lastnik posamezne storitve ali blaga.

V primeru prenehanja poslovanja ponudnika lahko ta darilni bon uporabite kot plačilno sredstvo pri nakupu drugih darilnih bonov.

K točki 2: Ta darilni bon lahko uporabite kot plačilo pri nakupu blaga in storitev v prodajalnah Hiša daril. Darilnega bona delno ali v celoti ni mogoče zamenjati za gotovino.

POMEMBNO

Ob uporabi darilnega bona morate predložiti originalni darilni bon. Fotokopije ali preslikave darilnega bona niso veljavne. Vsak darilni bon je zaščiten s šifrirano unikatno kodo, ki postane aktivna ob prodaji darilnega bona. Darilni boni, ki niso bili prodani v Hiši daril, so neaktivni in neveljavni.

IZDAJATELJ DARILNEGA BONA

Izdajatelj darilnega bona je Hiša daril d.o.o., Slovenja vas 75, 2288 Hajdina.

 

MENJAVA IN PODALJŠANJE DARILNEGA BONA JE MOŽNA POD NASLEDNJIMI POGOJI 

Če je darilni bon še veljaven ali od preteka veljavnosti ni preteklo več kot 3 mesece:

 • Darilni bon lahko podaljšate ali zamenjate za drug darilni bon v vseh poslovalnicah Hiše daril d.o.o.
 • Strošek menjave darilnega bona je 5 EUR z DDV in zajema:
  • Deaktiviranje starega bona
  • Tisk novega bona
  • Aktivacija novega bona
 • Darilni bon lahko brez dodatnih stroškov zamenjate za blago v poslovalnici Hiše daril 

 

Če je od poteka veljavnosti darilnega bona minilo več kot 3 mesece:

 • Darilni bon lahko podaljšate ali zamenjate za drug darilni bon v vseh poslovalnicah Hiše daril d.o.o.
 • Menjavo je potrebno predhodno najaviti. Na email naslov narocila@hisadaril.si pošljite zadnjo stran darilnega bona in pripišite v kateri poslovalnici želite opraviti menjavo. Nadaljna navodila boste prejeli na mail.
 • Strošek menjave darilnega bona je 8 EUR z DDV in zajema:
  • Odklepanje obdobja veljavnosti darilnega bona
  • Deaktiviranje starega bona
  • Tisk novega bona
  • Aktivacija novega bona

 

Če je od nakupa darilnega bona minilo 5 let ali več:

 • Darilnega bona NI več možno zamenjati ali podaljšati.

  

IZJEMA: V času epidemije Covid-19

Če je darilni bon potekel v času med epidemijo Covid-19 in 3 mesece po epidemiji:

 • Darilni bon lahko podaljšate ali zamenjate za drug darilni bon ali blago v vseh poslovalnicah Hiše daril d.o.o. BREZ dodatnih stroškov

 Epidemija Covid-19 traja od: 12.03.2020 – danes.